Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Feb 10, 2015 | 1,636 views

Syarat-Srarat Dalam Pengajuan Legalisir Ijazah dan Transkrip

Syarat-Srarat Dalam Pengajuan Legalisir Ijazah dan Transkrip

BU RIZA LEGALISIR 1

 

Persyaratan legalisir ijazah dan ranskrip

1. ijazah dan transkrip asli

2. Fotokopi ijazah dan transkrip sebanyak maksimal 7 lembar

3. Surat kuasa dengan materai RP. 6.000,00 jika diwakilkan

4. Printout validasi TSA

5. Mengisi form pendaftaran